Search results

Search results

 1. deliberation n° 00/75 du 5 septembre 2000 relative a une demande d’autorisation de l’institut national de statistiques (ins) concernant la communication de donnees sociales a caractere personnel relatives a l’emploi et au chomage dans le cadre de l’e

  075/2000 05-09-2000 deliberation n° 00/75 du 5 septembre 2000 relative a une demande d’autorisation de l’institut national de statistiques (ins) concernant la communication de donnees sociales a caractere personnel relatives a l’emploi et au chomage dans ...

  Anonymous - 19 February 2013

 2. beraadslaging nr. 98/45 van 25 juni 1998 betreffende een aanvraag van het limburgs universitair centrum tot het bekomen van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeit van sociale persoonsgegevens m.b.t. voorzieningen voor bejaarden.

  045/1998 25-06-1998 beraadslaging nr. 98/45 van 25 juni 1998 betreffende een aanvraag van het limburgs universitair centrum tot het bekomen van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeit van sociale persoonsgegevens m.b.t. voorzieningen voor ...

  Anonymous - 19 February 2013

 3. Advies nr. 99/03 van 4 mei 1999 in verband met een gezamenlijke adviesaanvraag door de ‘katholieke universiteit Leuven’ (kuleuven) en door de ‘universite libre de Bruxelles’ (ulb) voor het bekomen van anonieme gegevens van het RSVZ, de RSSPPO, de RVA

  003/1999 04-05-1999 Advies nr. 99/03 van 4 mei 1999 in verband met een gezamenlijke adviesaanvraag door de ‘katholieke universiteit Leuven’ (kuleuven) en door de ‘universite libre de Bruxelles’ (ulb) voor het bekomen van anonieme gegevens van het RSVZ, de ...

  Anonymous - 19 February 2013

 4. Aanvraag van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Beleidsdomein Onderwijs en Vorming, Afdeling Studietoelagen, om toegang te bekomen tot het informatiegegeven "wettelijke samenwoning" – uitbreiding machtiging

  027/2007 12-09-2007 Aanvraag van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Beleidsdomein Onderwijs en Vorming, Afdeling Studietoelagen, om toegang te bekomen tot het informatiegegeven "wettelijke samenwoning" – uitbreiding machtiging ...

  Anonymous - 19 February 2013

 5. Demande formulée par les "Universitaire Ziekenhuizen Leuven" (Hôpitaux universitaires de Leuven) en vue d'obtenir la communication d'informations du Registre national à des fins de recherche scientifique

  010/2007 21-03-2007 Demande formulée par les "Universitaire Ziekenhuizen Leuven" (Hôpitaux universitaires de Leuven) en vue d'obtenir la communication d'informations du Registre national à des fins de recherche scientifique ...

  Anonymous - 19 February 2013

 6. aanvraag van FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid, om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken met het oog op het aanmaken van identificatiekaarten voor journalisten

  35/2006 20-12-2006 aanvraag van FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid, om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken met het oog op het aanmaken van identificatiekaarten voor journalisten beraadslaging ...

  Anonymous - 19 February 2013

 7. Demande formulée par le Centre Hospitalier Universitaire de Liège en vue de la révision de la délibération n° 20/2006 du 26 juillet 2006

  045/2007 12-12-2007 Demande formulée par le Centre Hospitalier Universitaire de Liège en vue de la révision de la délibération n° 20/2006 du 26 juillet 2006 délibération_RN_045_2007 ...

  Anonymous - 19 February 2013

 8. Mededeling van persoonsgegevens uit de elektronische berichten A003 en A036 aan het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering in het kader van zijn controleopdrachten

  025/2007 05-06-2007 Mededeling van persoonsgegevens uit de elektronische berichten A003 en A036 aan het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering in het kader van zijn controleopdrachten beraadslaging_SZ_025_2007 ...

  Anonymous - 19 February 2013

 9. délibération n° 99/66 du 15 juin 1999 relative à une demande de l'office national de l’emploi (l’onem) visant à autoriser le fonds de fermeture des entreprises (ffe) à acceder à certaines données sociales à caractère personnel de la banque de données

  066b/1999 15-06-1999 délibération n° 99/66 du 15 juin 1999 relative à une demande de l'office national de l’emploi (l’onem) visant à autoriser le fonds de fermeture des entreprises (ffe) à acceder à certaines données sociales à caractère personnel de ...

  Anonymous - 19 February 2013

 10. beraadslaging nr. 98/13 van 10 februari 1998 in verband met een aanvraag ingediend door de stad eeklo voor het bekomen van de lijst van de inwoners van de stad die als wigw (weduwnaars, weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen) voorkeurtarieven

  013/1998 10-02-1998 beraadslaging nr. 98/13 van 10 februari 1998 in verband met een aanvraag ingediend door de stad eeklo voor het bekomen van de lijst van de inwoners van de stad die als wigw (weduwnaars, weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen) ...

  Anonymous - 19 February 2013

Pages