Search results

Search results

 1. Voorontwerp van Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van het Waals Wetboek betreffende de integratie van vreemdelingen of van personen van buitenlandse herkomst

  02/2014 15-01-2014 Voorontwerp van Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van het Waals Wetboek betreffende de integratie van vreemdelingen of van personen van buitenlandse herkomst advies_02_2014 ...

  Anonymous - 29 January 2014

 2. Voorontwerp van besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie inzake het onthaaltraject voor nieuwkomers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  01/2014 15-01-2014 Voorontwerp van besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie inzake het onthaaltraject voor nieuwkomers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest advies_01_2014 ...

  Anonymous - 29 January 2014

 3. Avant-projet d’arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon relatives à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère

  02/2014 15-01-2014 Avant-projet d’arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon relatives à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère avis_02_2014 ...

  Anonymous - 29 January 2014

 4. Avant-projet d’arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif au parcours d'accueil pour primo-arrivants en Région de Bruxelles-Capitale

  01/2014 15-01-2014 Avant-projet d’arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif au parcours d'accueil pour primo-arrivants en Région de Bruxelles-Capitale avis_01_2014 ...

  Anonymous - 29 January 2014

 5. Aanvraag van het Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek (ILVO) van de Vlaamse Overheid om vanwege de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie mededeling te verkrijgen van gecodeerde studiegegevens van de landbouwtelling van 1980

  01/2014 15-01-2014 Aanvraag van het Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek (ILVO) van de Vlaamse Overheid om vanwege de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie mededeling te verkrijgen van gecodeerde studiegegevens van de ...

  Anonymous - 29 January 2014

 6. Aanvraag van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) tot uitbreiding van de machtiging verleend bij beraadslaging FO nr. 07/2010

  01/2014 16-01-2014 Aanvraag van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) tot uitbreiding van de machtiging verleend bij beraadslaging FO nr. 07/2010 beraadslaging_FO_001_2014 ...

  Anonymous - 29 January 2014

 7. Demande formulée par l'Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek (ILVO, Institut de Recherche de l'Agriculture et de la Pêche) de l'Autorité flamande afin d'obtenir de la Direction générale Statistique et Information économique la communication d

  01/2014 15-01-2014 Demande formulée par l'Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek (ILVO, Institut de Recherche de l'Agriculture et de la Pêche) de l'Autorité flamande afin d'obtenir de la Direction générale Statistique et ...

  Anonymous - 29 January 2014

 8. Demande de l'Institut professionnel des agents immobiliers (IPI) afin que soit étendue l'autorisation accordée par la délibération AF n° 07/2010

  01/2014 16-01-2014 Demande de l'Institut professionnel des agents immobiliers (IPI) afin que soit étendue l'autorisation accordée par la délibération AF n° 07/2010 délibération_AF_001_2014 ...

  Anonymous - 29 January 2014

 9. Avant-projet de loi garantissant le principe de la collecte unique des données dans le fonctionnement des services et instances qui relèvent de ou exécutent certaines missions pour l’autorité fédérale et portant simplification et harmonisation des fo

  03/2014 15-01-2014 Avant-projet de loi garantissant le principe de la collecte unique des données dans le fonctionnement des services et instances qui relèvent de ou exécutent certaines missions pour l’autorité fédérale et portant simplification et ...

  Anonymous - 05 February 2014

 10. Voorontwerp van wet houdende verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling in de werking van de diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de federale overheid en tot vereenvoudiging en gelijkschakeling van elektro

  03/2014 15-01-2014 Voorontwerp van wet houdende verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling in de werking van de diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de federale overheid en tot vereenvoudiging en ...

  Anonymous - 05 February 2014

Pages