Search results

Search results

 1. Demande formulée par l'Institut de Gestion de l’Environnement et d’Aménagement du Territoire de l’Université Libre de Bruxelles afin d'obtenir de la Direction générale Statistique et Information économique la communication de données d'étude codées r

  12/2010 19-05-2010 Demande formulée par l'Institut de Gestion de l’Environnement et d’Aménagement du Territoire de l’Université Libre de Bruxelles afin d'obtenir de la Direction générale Statistique et Information économique la communication de ...

  Anonymous - 19 February 2013

 2. Wijziging van 16/11/2010, met betrekking tot de verwerking van gecodeerde persoonsgegevens door het wetenschappelijk instituut volksgezondheid (wiv) van de federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu in he

  62/2010 16-11-2010 Wijziging van 16/11/2010, met betrekking tot de verwerking van gecodeerde persoonsgegevens door het wetenschappelijk instituut volksgezondheid (wiv) van de federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en ...

  Anonymous - 19 February 2013

 3. Demande formulée par l'Institut Scientifique de Santé publique (ISP) afin d'obtenir de la Direction générale Statistique et Information économique (DGSIE) la communication de données d'étude codées provenant de l'enquête EFT 2002 à 2004

  19/2010 30-06-2010 Demande formulée par l'Institut Scientifique de Santé publique (ISP) afin d'obtenir de la Direction générale Statistique et Information économique (DGSIE) la communication de données d'étude codées provenant de l' ...

  Anonymous - 19 February 2013

 4. Demande émanant de la S.C.R.L. ORES d’accéder à certaines données du Registre national et d’utiliser le numéro d’identification du Registre national pour la gestion de la facturation et le contentieux y relatif

  34/2010 08-09-2010 Demande émanant de la S.C.R.L. ORES d’accéder à certaines données du Registre national et d’utiliser le numéro d’identification du Registre national pour la gestion de la facturation et le contentieux y relatif délibération_RN_34_2010 ...

  Anonymous - 19 February 2013

 5. Mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de Instelling voor Bedrijfspensioenvoorzieningen van de Ford Ondernemingen in België met het oog op het uitvoeren van haar opdrachten in het kader van de wet van 28 ap

  65/2010 07-09-2010 Mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de Instelling voor Bedrijfspensioenvoorzieningen van de Ford Ondernemingen in België met het oog op het uitvoeren van haar opdrachten in het kader van de ...

  Anonymous - 19 February 2013

 6. Demande formulée par le Steunpunt Gelijkekansenbeleid (Point d'appui Politique d'égalité des chances) (Universités d'Anvers et d'Hasselt) et le Centrum voor Longitudinaal en Levensloop Onderzoek (Centre d'études longitudinales et sur le cours de la v

  07/2010 21-04-2010 Demande formulée par le Steunpunt Gelijkekansenbeleid (Point d'appui Politique d'égalité des chances) (Universités d'Anvers et d'Hasselt) et le Centrum voor Longitudinaal en Levensloop Onderzoek (Centre d'études ...

  Anonymous - 19 February 2013

 7. Mededeling van gecodeerde persoonsgegevens aan het Vlaams Instituut voor Economie en Samenleving (KU Leuven) in het kader van een studie over de relatie tussen arbeidsmarktmatching en geografische arbeidsmobiliteit

  40/2010 01-06-2010 Mededeling van gecodeerde persoonsgegevens aan het Vlaams Instituut voor Economie en Samenleving (KU Leuven) in het kader van een studie over de relatie tussen arbeidsmarktmatching en geografische arbeidsmobiliteit beraadslaging_ASZ_040 ...

  Anonymous - 19 February 2013

 8. Communication de données à caractère personnel par l’Office national de l’emploi à l’association sans but lucratif SIGEDIS en vue de la gestion du compte individuel des travailleurs salariés (message électronique A024)

  09/2010 02-02-2010 Communication de données à caractère personnel par l’Office national de l’emploi à l’association sans but lucratif SIGEDIS en vue de la gestion du compte individuel des travailleurs salariés (message électronique A024) délibération_SSS ...

  Anonymous - 19 February 2013

 9. Machtigingsaanvraag voor elektronische mededeling van kadastrale gegevens aan het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars(BIV)

  07/2010 25-03-2010 Machtigingsaanvraag voor elektronische mededeling van kadastrale gegevens aan het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars(BIV) beraadslaging_FO_007_2010 ...

  Anonymous - 19 February 2013

 10. Projet d’arrêté ministériel déterminant le règlement d’ordre intérieur de certains locaux des Archives générales du Royaume et des Archives de l’Etat dans les provinces

  16/2010 21-04-2010 Projet d’arrêté ministériel déterminant le règlement d’ordre intérieur de certains locaux des Archives générales du Royaume et des Archives de l’Etat dans les provinces avis_16_2010 ...

  Anonymous - 19 February 2013

Pages