Search results

Search results

 1. Machtigingsaanvraag van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg om toegang te krijgen tot gegevens die bij de FOD Financiën worden bewaard, met het oog op de uitvoering van een studie omtrent het OMNIO-statuut in relatie met de maximumfact

  11/2009 09-07-2009 Machtigingsaanvraag van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg om toegang te krijgen tot gegevens die bij de FOD Financiën worden bewaard, met het oog op de uitvoering van een studie omtrent het OMNIO-statuut in relatie met ...

  Anonymous - 19 February 2013

 2. Communication de données à caractère personnel des registres Banque Carrefour à l’Office des étrangers

  67/2009 03-11-2009 Communication de données à caractère personnel des registres Banque Carrefour à l’Office des étrangers délibération_SSS_067_2009 ...

  Anonymous - 19 February 2013

 3. Demande formulée par "Kind & Gezin" (Enfance et Famille) afin d'obtenir de la Direction générale Statistique et Information économique la communication de données d'étude codées (provenant du fichier SILC 2007 et des années suivantes) dans le cadre d

  16/2009 01-07-2009 Demande formulée par "Kind & Gezin" (Enfance et Famille) afin d'obtenir de la Direction générale Statistique et Information économique la communication de données d'étude codées (provenant du fichier SILC 2007 et ...

  Anonymous - 19 February 2013

 4. Délibération n° 04/032 du 5 octobre 2004 modifiée le 1er septembre 2009 concernant la consultation des banques de données sociales par les services d'inspection sociale

  32/2004 01-09-2009 Délibération n° 04/032 du 5 octobre 2004 modifiée le 1er septembre 2009 concernant la consultation des banques de données sociales par les services d'inspection sociale délibération_SSS_032_2004 ...

  Anonymous - 19 February 2013

 5. Demande formulée par l'Autorité flamande, Services pour la Politique générale du Gouvernement, Service d'encadrement du Gouvernement flamand, cellule "Coördinatie Vlaamse Rand" (coordination périphérie flamande) afin d'accéder au Registre national en

  08/2009 18-02-2009 Demande formulée par l'Autorité flamande, Services pour la Politique générale du Gouvernement, Service d'encadrement du Gouvernement flamand, cellule "Coördinatie Vlaamse Rand" (coordination périphérie flamande) afin ...

  Anonymous - 19 February 2013

 6. Aanvraag van het Vlaams Parlement tot aanpassing en uitbreiding van beraadslaging

  27/2009 18-05-2009 Aanvraag van het Vlaams Parlement tot aanpassing en uitbreiding van beraadslaging beraadslaging_RR_027_2009 ...

  Anonymous - 19 February 2013

 7. Wijziging van 13/01/2009 met betrekking tot de mededeling van bepaalde persoonsgegevens aan de promotoren van projecten gefinancierd door het europees sociaal fonds

  30/2008 13-01-2009 Wijziging van 13/01/2009 met betrekking tot de mededeling van bepaalde persoonsgegevens aan de promotoren van projecten gefinancierd door het europees sociaal fonds beraadslaging_ASZ_030_2008 ...

  Anonymous - 19 February 2013

 8. Aanvraag van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek van de Vlaamse Overheid om vanwege de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie mededeling te bekomen van gecodeerde studiegegevens (landbouwtelling 2008) voor statistisch en

  06/2009 08-04-2009 Aanvraag van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek van de Vlaamse Overheid om vanwege de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie mededeling te bekomen van gecodeerde studiegegevens (landbouwtelling 2008) voor ...

  Anonymous - 19 February 2013

 9. Mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie met het oog op de automatische toepassing van het sociaal tarief voor de levering van elektriciteit e

  78/2009 01-12-2009 Mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie met het oog op de automatische toepassing van het sociaal tarief voor de levering van ...

  Anonymous - 19 February 2013

 10. Mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie met het oog op het toekennen van arbeidskaarten en vergunningen

  38/2009 07-07-2009 Mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie met het oog op het toekennen van arbeidskaarten en vergunningen beraadslaging_ASZ_038_2009 ...

  Anonymous - 19 February 2013

Pages