Search results

Search results

 1. aanvraag van FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid, om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken met het oog op het aanmaken van identificatiekaarten voor journalisten

  35/2006 20-12-2006 aanvraag van FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid, om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken met het oog op het aanmaken van identificatiekaarten voor journalisten beraadslaging ...

  Anonymous - 19 February 2013

 2. Advies met betrekking tot het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen

  10/2006 03-05-2006 Advies met betrekking tot het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen advies_10_2006 ...

  Anonymous - 16 December 2016

 3. Voorontwerp van decreet tot omzetting van de richtlijn 2003/98 van het Europees Parlement en de Raad inzake het hergebruik van overheidsinformatie en voorontwerp van decreet tot omzetting van de richtlijn 2003/98 van het Europees Parlement en de Raad

  11/2006 03-05-2006 Voorontwerp van decreet tot omzetting van de richtlijn 2003/98 van het Europees Parlement en de Raad inzake het hergebruik van overheidsinformatie en voorontwerp van decreet tot omzetting van de richtlijn 2003/98 van het Europees ...

  Anonymous - 16 December 2016

 4. Aanvraag van de Vlaamse Landmaatschappij om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken met het oog op o.a. de eenmalige perceelsregistratie, de uitbouw van een e-loket.

  028/2006 08-11-2006 Aanvraag van de Vlaamse Landmaatschappij om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken met het oog op o.a. de eenmalige perceelsregistratie, de uitbouw van een e-loket. beraadslaging_RR_028_2006 ...

  Anonymous - 19 February 2013

 5. Demande formulée par le Centre de recherche sociologique, Faculté des Sciences sociales de la Katholieke Universiteit Leuven, afin d’obtenir communication des informations du Registre national en vue de réaliser la troisième phase de l’étude « Europe

  018/2006 05-07-2006 Demande formulée par le Centre de recherche sociologique, Faculté des Sciences sociales de la Katholieke Universiteit Leuven, afin d’obtenir communication des informations du Registre national en vue de réaliser la troisième phase de l ...

  Anonymous - 19 February 2013

 6. Advies betreffende het voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 156 van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen

  27/2006 12-07-2006 Advies betreffende het voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 156 van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen advies_27_2006 ...

  Anonymous - 16 December 2016

 7. demande formulée par le Ministre wallon des Affaires intérieures et de la Fonction publique afin d’avoir accès aux informations du Registre national et d’utiliser le numéro d’identification dudit registre en vue des élections provinciales et communal

  003/2006 08-02-2006 demande formulée par le Ministre wallon des Affaires intérieures et de la Fonction publique afin d’avoir accès aux informations du Registre national et d’utiliser le numéro d’identification dudit registre en vue des élections ...

  Anonymous - 19 February 2013

 8. Demande formulée par l’intercommunale « Antwerpse Waterwerken » afin d’obtenir l’extension de l’autorisation n° 32/2004 du 21 octobre 2004.

  007/2006 22-03-2006 Demande formulée par l’intercommunale « Antwerpse Waterwerken » afin d’obtenir l’extension de l’autorisation n° 32/2004 du 21 octobre 2004. délibération_RN_007_2006 ...

  Anonymous - 19 February 2013

 9. deliberation n° 06/019 du 18 avril 2006 relative a la communication de données à caractère personnel par la banque carrefour de la sécurité sociale au service public de programmation intégration sociale en vue d’une étude relative à l’effet des mesur

  19/2006 18-04-2006 deliberation n° 06/019 du 18 avril 2006 relative a la communication de données à caractère personnel par la banque carrefour de la sécurité sociale au service public de programmation intégration sociale en vue d’une étude relative à l ...

  Anonymous - 19 February 2013

 10. Advies met betrekking tot het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 1 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector

  28/2006 26-07-2006 Advies met betrekking tot het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 1 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector advies_28_2006 ...

  Anonymous - 16 December 2016

Pages