Search results

Search results

 1. deliberation n° 04/021 du 6/07/2004 relatif a l’ échange de données sociales à caractère personnel entre l’onem, le vdab, le forem, l’orbem, l’« arbeitsamt der deutschsprachigen gemeinschaft » (adg) et l’institut bruxellois francophone pour la format

  021/2004 06-07-2004 deliberation n° 04/021 du 6/07/2004 relatif a l’ échange de données sociales à caractère personnel entre l’onem, le vdab, le forem, l’orbem, l’« arbeitsamt der deutschsprachigen gemeinschaft » (adg) et l’institut bruxellois francophone ...

  Anonymous - 19 February 2013

 2. Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering betreffende het gezondheidsinformatiesysteem.

  5 10-05-2004 Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering betreffende het gezondheidsinformatiesysteem. advies_05_2004 ...

  Anonymous - 19 February 2013

 3. beraadslaging nr 04/010 van 4 mei 2004 m.b.t. de mededeling van nietgecodeerde sociale gegevens van persoonlijke aard door de kruispuntbank van de sociale zekerheid aan de algemene directie statistiek en economische informatie van de federale overhei

  010/2004 04-05-2004 beraadslaging nr 04/010 van 4 mei 2004 m.b.t. de mededeling van nietgecodeerde sociale gegevens van persoonlijke aard door de kruispuntbank van de sociale zekerheid aan de algemene directie statistiek en economische informatie van de ...

  Anonymous - 19 February 2013

 4. Verlenging van 06/07/2004 m.b.t. de mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard door het rsvz aan de rvp met het oog op de uitbetaling van rust- en overlevingspensioenen aan zelfstandigen – verlenging van de machtiging vervat in beraadslagi

  22/2004 06-07-2004 Verlenging van 06/07/2004 m.b.t. de mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard door het rsvz aan de rvp met het oog op de uitbetaling van rust- en overlevingspensioenen aan zelfstandigen – verlenging van de machtiging vervat ...

  Anonymous - 19 February 2013

 5. Deliberatie betreffende de toegang door de Katholieke Universiteit Leuven tot bepaalde informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen in het kader van het onderzoek « Partie belge de l’European Social Survey – Deuxième phase ».

  003/2004 15-03-2004 Deliberatie betreffende de toegang door de Katholieke Universiteit Leuven tot bepaalde informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen in het kader van het onderzoek « Partie belge de l’European Social Survey – ...

  Anonymous - 19 February 2013

 6. beraadslaging nr 04/032 van 5 oktober 2004 m.b.t. de raadpleging van socialegegevensbanken door sociale inspectiediensten

  032/2004 05-10-2004 beraadslaging nr 04/032 van 5 oktober 2004 m.b.t. de raadpleging van socialegegevensbanken door sociale inspectiediensten beraadslaging_032_2004 ...

  Anonymous - 19 February 2013

 7. Deux avant-projets de loi instituant la banque de données- Phénix

  11 04-10-2004 Deux avant-projets de loi instituant la banque de données- Phénix avis_11_2004 ...

  Anonymous - 19 February 2013

 8. Ontwerp van koninklijk besluit houdende vaststelling van de regels inzake oprichting, beheer en raadpleging van het Centraal Register van Verklaringen betreffende de aanwijzing van een voorlopige bewindvoerder.

  1 26-02-2004 Ontwerp van koninklijk besluit houdende vaststelling van de regels inzake oprichting, beheer en raadpleging van het Centraal Register van Verklaringen betreffende de aanwijzing van een voorlopige bewindvoerder. advies_01_2004 ...

  Anonymous - 19 February 2013

 9. deliberation n° 04/020 du 6 juillet 2004 relatif a la communication de données sociales à caractère personnel par la banque carrefour de la sécurité sociale à la vlaamse huisvestingsmaatschappij et aux sociétés de logement social en vue d’établir le

  020/2004 06-07-2004 deliberation n° 04/020 du 6 juillet 2004 relatif a la communication de données sociales à caractère personnel par la banque carrefour de la sécurité sociale à la vlaamse huisvestingsmaatschappij et aux sociétés de logement social en ...

  Anonymous - 19 February 2013

 10. deliberation n° 04/004 du 2 mars 2004 relative a la communication de données sociales à caractère personnel relatives à des enfants mineurs par des mutualités à des parents divorcés n’ayant pas le droit de garde, mais uniquement le droit de visite

  004/2004 02-03-2004 deliberation n° 04/004 du 2 mars 2004 relative a la communication de données sociales à caractère personnel relatives à des enfants mineurs par des mutualités à des parents divorcés n’ayant pas le droit de garde, mais uniquement le ...

  Anonymous - 19 February 2013

Pages