Search results

Search results

 1. Ontwerp van koninklijk besluit waarbij de diensten van de Senaat gemachtigd worden toegang te hebben tot informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen en het identificatienummer ervan te gebruiken.

  47 04-11-2002 Ontwerp van koninklijk besluit waarbij de diensten van de Senaat gemachtigd worden toegang te hebben tot informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen en het identificatienummer ervan te gebruiken. advies_47_2002 ...

  Anonymous - 20 February 2013

 2. Insertion d’un article 61bis dans les lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles.

  49 28-11-2002 Insertion d’un article 61bis dans les lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles. avis_49_2002 ...

  Anonymous - 20 February 2013

 3. Enregistrement des plaintes en matière d’environnement et suivi.

  50 28-11-2002 Enregistrement des plaintes en matière d’environnement et suivi. avis_50_2002 ...

  Anonymous - 20 February 2013

 4. Projet d’arrêté royal autorisant certains membres de la police locale et de la police fédérale à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d’identification.

  46 04-11-2002 Projet d’arrêté royal autorisant certains membres de la police locale et de la police fédérale à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d’identification. avis_46_2002 ...

  Anonymous - 20 February 2013

 5. Ontwerp van koninklijk besluit waarbij sommige leden van de lokale politie en van de federale politie gemachtigd worden toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen en het identificatienummer ervan te

  46 04-11-2002 Ontwerp van koninklijk besluit waarbij sommige leden van de lokale politie en van de federale politie gemachtigd worden toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen en het identificatienummer ...

  Anonymous - 20 February 2013

 6. Arrêté royal déterminant les conditions relatives de prescription et de délivrance de médicaments qui contiennent de la cisapride et établissant en particulier le registre prévu à l’article 3.

  48 28-11-2002 Arrêté royal déterminant les conditions relatives de prescription et de délivrance de médicaments qui contiennent de la cisapride et établissant en particulier le registre prévu à l’article 3. avis_48_2002 ...

  Anonymous - 21 February 2013

 7. Milieuklachtenregistratie en opvolging.

  50 28-11-2002 Milieuklachtenregistratie en opvolging. advies_50_2002 ...

  Anonymous - 21 February 2013

 8. Invoeging van artikel 60bis in de gecoördineerde wetten van 3 juni 1970 op de beroepsziekten.

  49 28-11-2002 Invoeging van artikel 60bis in de gecoördineerde wetten van 3 juni 1970 op de beroepsziekten. advies_49_2002 ...

  Anonymous - 22 February 2013

 9. Projet d’arrêté royal autorisant les services du Sénat à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à utiliser le numéro d’identification dudit registre.

  47 04-11-2002 Projet d’arrêté royal autorisant les services du Sénat à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à utiliser le numéro d’identification dudit registre. avis_47_2002 ...

  Anonymous - 22 February 2013

 10. Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden inzake het voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen die cisapride bevatten en in het bijzonder het register voorzien in artikel 3.

  48 28-11-2002 Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden inzake het voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen die cisapride bevatten en in het bijzonder het register voorzien in artikel 3. advies_48_2002 ...

  Anonymous - 22 February 2013