Search results

Search results

 1. Ontwerp van koninklijk besluit waarbij aan de Katholieke Universiteit Leuven mededeling van informatiegegevens uit het Rijksregister van de natuurlijke personen wordt verleend in het kader van een onderzoek «Belgisch onderdeel van de European Social

  20 27-06-2002 Ontwerp van koninklijk besluit waarbij aan de Katholieke Universiteit Leuven mededeling van informatiegegevens uit het Rijksregister van de natuurlijke personen wordt verleend in het kader van een onderzoek «Belgisch onderdeel van de ...

  Anonymous - 19 February 2013

 2. deliberation n° 02/110 du 3 decembre 2002 relative a la communication de donnees sociales a caractere personnel dans le cadre du projet dmfa (déclaration multifonctionnelle / multifunctionele aangifte)

  110/2002 03-12-2002 deliberation n° 02/110 du 3 decembre 2002 relative a la communication de donnees sociales a caractere personnel dans le cadre du projet dmfa (déclaration multifonctionnelle / multifunctionele aangifte) délibération_110_2002 ...

  Anonymous - 19 February 2013

 3. Enregistrement des télécommunications effectuées dans le cadre des services bancaires

  1 22-08-2002 Enregistrement des télécommunications effectuées dans le cadre des services bancaires recommandation_01_2002 ...

  Anonymous - 19 February 2013

 4. Projet d'arrêté royal fixant les modalités suivant lesquelles la déclaration anticipée relative à l’euthanasie est rédigée, enregistrée, reconfirmée, révisée ou retirée et communiquée aux médecins concernés.

  39 16-09-2002 Projet d'arrêté royal fixant les modalités suivant lesquelles la déclaration anticipée relative à l’euthanasie est rédigée, enregistrée, reconfirmée, révisée ou retirée et communiquée aux médecins concernés. avis_39_2002 ...

  Anonymous - 19 February 2013

 5. deliberation n° 02/116 du 3 decembre 2002 relative aux communications de donnees sociales a caractere personnel a des avocats

  116/2002 03-12-2002 deliberation n° 02/116 du 3 decembre 2002 relative aux communications de donnees sociales a caractere personnel a des avocats délibération_116_2002 ...

  Anonymous - 19 February 2013

 6. Ontwerp van koninklijk besluit waarbij aan de gemeenten opgelegd wordt de informatie met betrekking tot de afgifte van een paspoort mee te delen aan de provinciegouverneurs via het Rijksregister van de natuurlijke personen.

  40 14-10-2002 Ontwerp van koninklijk besluit waarbij aan de gemeenten opgelegd wordt de informatie met betrekking tot de afgifte van een paspoort mee te delen aan de provinciegouverneurs via het Rijksregister van de natuurlijke personen. advies_40_2002 ...

  Anonymous - 19 February 2013

 7. Extension du 05/02/2002 relative a la consultation de certaines banques de donnees sociales par les employeurs et leurs mandataires dans le cadre du projet « declaration multifonctionnelle »- extension du champ d’application de la deliberation n° 0

  16/2002 05-02-2002 Extension du 05/02/2002 relative a la consultation de certaines banques de donnees sociales par les employeurs et leurs mandataires dans le cadre du projet « declaration multifonctionnelle »- extension du champ d’application de la ...

  Anonymous - 19 February 2013

 8. Voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 44 van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst.

  9 28-02-2002 Voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 44 van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst. advies_09_2002 ...

  Anonymous - 19 February 2013

 9. Ontwerp van koninklijk besluit houdende bepaling van de regels volgens welke bepaalde minimale psychiatrische statistische gegevens moeten worden meegedeeld aan de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft.

  12 21-03-2002 Ontwerp van koninklijk besluit houdende bepaling van de regels volgens welke bepaalde minimale psychiatrische statistische gegevens moeten worden meegedeeld aan de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft. advies_12_2002 ...

  Anonymous - 19 February 2013

 10. Ontwerp van koninklijk besluit houdende vaststelling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt opgesteld, geregistreerd, herbevestigd, herzien of ingetrokken en aan de betrokken artsen wordt meegedeeld.

  39 16-09-2002 Ontwerp van koninklijk besluit houdende vaststelling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt opgesteld, geregistreerd, herbevestigd, herzien of ingetrokken en aan de betrokken artsen wordt meegedeeld. advies_39_2002 ...

  Anonymous - 19 February 2013

Pages