Search results

Search results

 1. Ontwerp van koninklijk besluit waarbij de «Association Liégeoise du Gaz», afgekort A.L.G., gemachtigd wordt toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen.

  40 12-11-2001 Ontwerp van koninklijk besluit waarbij de «Association Liégeoise du Gaz», afgekort A.L.G., gemachtigd wordt toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen. advies_40_2001 ...

  Anonymous - 19 February 2013

 2. beraadslaging nr. 01/56 van 5 juni 2001 betreffende een machtigingsaanvraag van het federaal ministerie van sociale zaken voor de mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard door de verzekeringsinstellingen aan de erkende regionale screenin

  056/2001 05-06-2001 beraadslaging nr. 01/56 van 5 juni 2001 betreffende een machtigingsaanvraag van het federaal ministerie van sociale zaken voor de mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard door de verzekeringsinstellingen aan de erkende ...

  Anonymous - 19 February 2013

 3. deliberation n° 01/50 du 5 juin 2001 relative a une demande de la ville de la louviere en vue d’obtenir la liste des habitants de la ville beneficiant d’une intervention majoree en matiere de soins de sante

  050/2001 05-06-2001 deliberation n° 01/50 du 5 juin 2001 relative a une demande de la ville de la louviere en vue d’obtenir la liste des habitants de la ville beneficiant d’une intervention majoree en matiere de soins de sante délibération_SS_050_2001 ...

  Anonymous - 19 February 2013

 4. beraadslaging nr. 01/86 van 11 december 2001 in verband met een aanvraag ingediend door de gemeente voeren voor het bekomen van de lijst van de inwoners van de gemeente die een verhoogde tegemoetkoming inzake geneeskundige verzorging genieten

  086/2001 11-12-2001 beraadslaging nr. 01/86 van 11 december 2001 in verband met een aanvraag ingediend door de gemeente voeren voor het bekomen van de lijst van de inwoners van de gemeente die een verhoogde tegemoetkoming inzake geneeskundige verzorging ...

  Anonymous - 19 February 2013

 5. beraadslaging nr. 01/08 van 6 februari 2001 in verband met een aanvraag ingediend door de gemeente brakel voor het bekomen van de lijst van de inwoners van de gemeente die een verhoogde tegemoetkoming inzake geneeskundige verzorging genieten

  008/2001 06-02-2001 beraadslaging nr. 01/08 van 6 februari 2001 in verband met een aanvraag ingediend door de gemeente brakel voor het bekomen van de lijst van de inwoners van de gemeente die een verhoogde tegemoetkoming inzake geneeskundige verzorging ...

  Anonymous - 19 February 2013

 6. Ontwerp van Richtlijn betreffende adviezen inzake vervolging, de afgifte van afschriften van en uittreksels uit vonnissen en de mededeling van dossiers en processen-verbaal aan de administraties of werkgevers bij vervolging of veroordeling wegens mis

  6 28-02-2001 Ontwerp van Richtlijn betreffende adviezen inzake vervolging, de afgifte van afschriften van en uittreksels uit vonnissen en de mededeling van dossiers en processen-verbaal aan de administraties of werkgevers bij vervolging of veroordeling ...

  Anonymous - 19 February 2013

 7. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 januari 1997 waarbij aan bepaalde openbare overheden toegang wordt verleend tot de informatiegegevens die worden bewaard bij het Rijksregister van de natuurlijke personen,

  14 30-05-2001 Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 januari 1997 waarbij aan bepaalde openbare overheden toegang wordt verleend tot de informatiegegevens die worden bewaard bij het Rijksregister van de natuurlijke ...

  Anonymous - 19 February 2013

 8. beraadslaging nr. 01/49 van 5 juni 2001 in verband met een aanvraag ingediend door de stad wervik voor het bekomen van de lijst van de inwoners van de stad die een verhoogde tegemoetkoming inzake geneeskundige verzorging genieten

  049/2001 05-06-2001 beraadslaging nr. 01/49 van 5 juni 2001 in verband met een aanvraag ingediend door de stad wervik voor het bekomen van de lijst van de inwoners van de stad die een verhoogde tegemoetkoming inzake geneeskundige verzorging genieten ...

  Anonymous - 19 February 2013

 9. beraadslaging nr. 01/65 van 31 juli 2001 betreffende een machtigingsaanvraag van de kruispuntbank van de sociale zekerheid voor de mededeling aan het "departement des sciences economiques" van de ucl van sociale gegevens van persoonlijke aard m.b.t.

  065/2001 31-07-2001 beraadslaging nr. 01/65 van 31 juli 2001 betreffende een machtigingsaanvraag van de kruispuntbank van de sociale zekerheid voor de mededeling aan het "departement des sciences economiques" van de ucl van sociale gegevens van ...

  Anonymous - 19 February 2013

 10. note relative a la deliberation n° 01/69 du 2 octobre 2001

  069b/2001 02-10-2001 note relative a la deliberation n° 01/69 du 2 octobre 2001 délibération_SS_069b_2001 ...

  Anonymous - 19 February 2013

Pages