Search results

Search results

 1. Raadpleging van overheidsbescheiden minder dan honderd jaar oud, neergelegd in het Algemeen Rijksarchief.

  28 11-09-1997 Raadpleging van overheidsbescheiden minder dan honderd jaar oud, neergelegd in het Algemeen Rijksarchief. advies_28_1997 ...

  Anonymous - 19 February 2013

 2. Beraadslaging nr. 97/09 van 14 januari 1997 betreffende een machtigingsaanvraag van de RVA voor het mogen bekomen van bepaalde sociale persoonsgegevens m.b.t. Gesanctioneerde werklozen vanwege de RSZ, de RSZPPO, het RSZV, het NIC of vanwege het Minis

  009/1997 14-01-1997 Beraadslaging nr. 97/09 van 14 januari 1997 betreffende een machtigingsaanvraag van de RVA voor het mogen bekomen van bepaalde sociale persoonsgegevens m.b.t. Gesanctioneerde werklozen vanwege de RSZ, de RSZPPO, het RSZV, het NIC of ...

  Anonymous - 19 February 2013

 3. Overeenstemming van het versturen van publicitaire folders aan het privé-adres van rijkswachters door een vakbond waarbij ze niet zijn aangesloten, met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de ver

  39 10-12-1997 Overeenstemming van het versturen van publicitaire folders aan het privé-adres van rijkswachters door een vakbond waarbij ze niet zijn aangesloten, met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte ...

  Anonymous - 19 February 2013

 4. Beraadslaging nr. 97/05 van 14 januari 1997 in verband met een aanvraag ingediend door de stad Dilsen-Stokkem voor het bekomen van de lijst van de inwoners van de stad die als wigw (weduwnaars, weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen) voorkeurt

  005/1997 14-01-1997 Beraadslaging nr. 97/05 van 14 januari 1997 in verband met een aanvraag ingediend door de stad Dilsen-Stokkem voor het bekomen van de lijst van de inwoners van de stad die als wigw (weduwnaars, weduwen, invaliden, gepensioneerden en ...

  Anonymous - 19 February 2013

 5. Advies nr. 97/06 van 11 september 1997.adviesaanvraag van de Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid betreffende de kandidatuur van de heer Patrick Princelle voor de functie van veiligheidsconsulent.

  006b/1997 11-09-1997 Advies nr. 97/06 van 11 september 1997.adviesaanvraag van de Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid betreffende de kandidatuur van de heer Patrick Princelle voor de functie van veiligheidsconsulent. beraadslaging_SS_006b_1997 ...

  Anonymous - 19 February 2013

 6. Projet de loi concernant l'identification et le repérage des numéros de postes de communication ou de télécommunication et portant modification des articles 90 ter, 90 quater, 90 sixies et 90 septies du Code d'instruction criminelle.

  9 20-03-1997 Projet de loi concernant l'identification et le repérage des numéros de postes de communication ou de télécommunication et portant modification des articles 90 ter, 90 quater, 90 sixies et 90 septies du Code d'instruction criminelle ...

  Anonymous - 19 February 2013

 7. Beraadslaging nr. 97/02 van 14 januari 1997 in verband met een aanvraag ingediend door de gemeente Melle voor het bekomen van de lijst van de inwoners van de gemeente die als wigw (weduwnaars, weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen) voorkeurtar

  002/1997 14-01-1997 Beraadslaging nr. 97/02 van 14 januari 1997 in verband met een aanvraag ingediend door de gemeente Melle voor het bekomen van de lijst van de inwoners van de gemeente die als wigw (weduwnaars, weduwen, invaliden, gepensioneerden en ...

  Anonymous - 19 February 2013

 8. Beraadslaging nr. 97/55 van 11 september 1997 betreffende een machtigingsaanvraag van de firma maaltijdcheque voor het mogen bekomen van de RSZ-nummers van de werkgevers die maaltijdcheques toekennen aan hun werknemers.

  055/1997 11-09-1997 Beraadslaging nr. 97/55 van 11 september 1997 betreffende een machtigingsaanvraag van de firma maaltijdcheque voor het mogen bekomen van de RSZ-nummers van de werkgevers die maaltijdcheques toekennen aan hun werknemers. beraadslaging ...

  Anonymous - 19 February 2013

 9. Uitbreiding van 11/03/1997 betreffende een aanvraag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid tot uitbreiding van de machtiging verleend bij beraadslaging nr. 93/008 van 6 april 1993 in verband met de bijdragebons voor zelfstandigen.

  19/1997 11-03-1997 Uitbreiding van 11/03/1997 betreffende een aanvraag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid tot uitbreiding van de machtiging verleend bij beraadslaging nr. 93/008 van 6 april 1993 in verband met de bijdragebons voor zelfstandigen ...

  Anonymous - 19 February 2013

 10. Ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de toegang tot de informatiegegevens en van het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen voor sommige diensten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

  41 23-12-1997 Ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de toegang tot de informatiegegevens en van het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen voor sommige diensten van het Ministerie van Buitenlandse ...

  Anonymous - 19 February 2013

Pages