Search results

Search results

 1. van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (riziv), op grond van artikel 15 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een kruispuntbank van de sociale zekerheid, om machtiging tot het bekomen van bepaa

  023/1992 08-12-1992 van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (riziv), op grond van artikel 15 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een kruispuntbank van de sociale zekerheid, om machtiging tot het ...

  Anonymous - 19 February 2013

 2. Ontwerp van koninklijk besluit waarbij aan het "Centre hospitalier universitaire de Liège" toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen wordt verleend.

  08 16-06-1992 Ontwerp van koninklijk besluit waarbij aan het "Centre hospitalier universitaire de Liège" toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen wordt verleend. advies_08_1992 ...

  Anonymous - 19 February 2013

 3. Beslissing nr.92/009 van 6 oktober 1992 betreffende het door het rijksinstituut voor ziekte-en invaliditeitsverzekering (riziv) ingediende verzoek om machtiging te bekomen om aan de verzekeringsinstellingen de lijsten te vragen van de verzekeringskaa

  009/1992 05-10-1992 Beslissing nr.92/009 van 6 oktober 1992 betreffende het door het rijksinstituut voor ziekte-en invaliditeitsverzekering (riziv) ingediende verzoek om machtiging te bekomen om aan de verzekeringsinstellingen de lijsten te vragen van de ...

  Anonymous - 19 February 2013

 4. Ontwerp van koninklijk besluit waarbij aan de erkende instellingen voor de controle van de voertuigen alsmede aan de vereniging zonder winstoogmerk die deze instellingen groepeert, toegang wordt verleend tot het Rijksregister van de natuurlijke per

  04 11-03-1992 Ontwerp van koninklijk besluit waarbij aan de erkende instellingen voor de controle van de voertuigen alsmede aan de vereniging zonder winstoogmerk die deze instellingen groepeert, toegang wordt verleend tot het Rijksregister van de ...

  Anonymous - 19 February 2013

 5. vraag van de katholieke universiteit leuven, hoger instituur voor de arbeid, om machtiging tot raadpleging van de lat-gegevensbank (loon- en arbeidstijdgegevens) van de rsz (rijksdienst voor sociale zekerheid), het verwijzingsreportorium van de werkg

  022/1992 08-12-1992 vraag van de katholieke universiteit leuven, hoger instituur voor de arbeid, om machtiging tot raadpleging van de lat-gegevensbank (loon- en arbeidstijdgegevens) van de rsz (rijksdienst voor sociale zekerheid), het ...

  Anonymous - 20 February 2013

 6. Ontwerp van koninklijk besluit waarbij sommige overheden van het Ministerie van Justitie gemachtigd worden het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken en tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 okt

  17 24-11-1992 Ontwerp van koninklijk besluit waarbij sommige overheden van het Ministerie van Justitie gemachtigd worden het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken en tot wijziging van het koninklijk besluit van ...

  Anonymous - 20 February 2013

 7. vraag van de maatschappij kos, marketing & communication counsellors, om machtiging te verkrijgen om van het riziv (rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeits-verzekering) een lijst van de geneesheren adviseurs verbonden aan de verschillende zieken

  057/1993 08-12-1992 vraag van de maatschappij kos, marketing & communication counsellors, om machtiging te verkrijgen om van het riziv (rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeits-verzekering) een lijst van de geneesheren adviseurs verbonden aan de ...

  Anonymous - 20 February 2013

 8. Advies betreffende het gewijzigd voorstel voor een Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de behandeling van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die g

  16 20-11-1992 Advies betreffende het gewijzigd voorstel voor een Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de behandeling van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer ...

  Anonymous - 20 February 2013

 9. Projet d'arrêté royal relatif à l'enregistrement par la Banque nationale de Belgique des défauts de paiement en matière de contrats de crédit hypothécaire.

  12 25-09-1992 Projet d'arrêté royal relatif à l'enregistrement par la Banque nationale de Belgique des défauts de paiement en matière de contrats de crédit hypothécaire. avis_12_1992 ...

  Anonymous - 20 February 2013

 10. Projet d'arrêté royal relatif à l'enregistrement par la Banque nationale de Belgique des défauts de paiement en matière de contrats de crédit à la consommation.

  03 11-03-1992 Projet d'arrêté royal relatif à l'enregistrement par la Banque nationale de Belgique des défauts de paiement en matière de contrats de crédit à la consommation. avis_03_1992 ...

  Anonymous - 20 February 2013

Pages