Search results

Search results

 1. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1986 betreffende de erkenning van het informaticacentrum "Association Intercommunale Mixte Hennuyère de Mécanographie" c.v. (afgekort "A.I.H.M.") voor het uitvoer

  085/1989 23-11-1989 Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1986 betreffende de erkenning van het informaticacentrum "Association Intercommunale Mixte Hennuyère de Mécanographie" c.v. (afgekort ...

  Anonymous - 19 February 2013

 2. Projet d'arrêté royal organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef d'organismes qui remplissent des missions d'intérêt général dans le cadre de la législation rela

  077/1989 09-03-1989 Projet d'arrêté royal organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef d'organismes qui remplissent des missions d'intérêt ...

  Anonymous - 19 February 2013

 3. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 oktober 1986 betreffende de erkenning van het informaticacentrum "Centre d'Informatique, de Gestion et de Recherche" V.Z.W., afgekort "C.I.G.E.R.", voor het uitvoeren van

  076/1989 16-01-1989 Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 oktober 1986 betreffende de erkenning van het informaticacentrum "Centre d'Informatique, de Gestion et de Recherche" V.Z.W., afgekort "C ...

  Anonymous - 19 February 2013

 4. Ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen, wat de Dienst "Bestaansminimum" en de Dienst "Financiën en Onderstandskosten" van het Ministerie van Volksgezo

  078/1989 03-04-1989 Ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen, wat de Dienst "Bestaansminimum" en de Dienst "Financiën en Onderstandskosten" ...

  Anonymous - 19 February 2013

 5. Projet d'arrêté royal réglant, dans le chef de la Banque Nationale de Belgique, l'accès au Registre national des personnes physiques et l'utilisation du numéro d'identification.

  080/1989 24-04-1989 Projet d'arrêté royal réglant, dans le chef de la Banque Nationale de Belgique, l'accès au Registre national des personnes physiques et l'utilisation du numéro d'identification. avis_080_1989 ...

  Anonymous - 20 February 2013

 6. Ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de toegang tot de informatiegegevens en van het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen in hoofde van instellingen die, in het kader van de wetgeving betre

  077/1989 09-03-1989 Ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de toegang tot de informatiegegevens en van het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen in hoofde van instellingen die, in het kader van de ...

  Anonymous - 20 February 2013

 7. Ontwerp van koninklijk besluit tot regeling, in hoofde van de Nationale Bank van België,van de toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en van het gebruik van het identificatienummer.

  080/1989 24-04-1989 Ontwerp van koninklijk besluit tot regeling, in hoofde van de Nationale Bank van België,van de toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en van het gebruik van het identificatienummer. advies_080_1989 ...

  Anonymous - 20 February 2013

 8. Ontwerp van Koninklijk Besluit tot regeling, wat de dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid betreft, van de toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen.

  084/1989 10-11-1989 Ontwerp van Koninklijk Besluit tot regeling, wat de dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid betreft, van de toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen. advies_084_1989 ...

  Anonymous - 20 February 2013

 9. Projet d'arrêté royal réglant l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques par l'Office de sécurité sociale d'outre-mer.

  082/1989 21-08-1989 Projet d'arrêté royal réglant l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques par l'Office de sécurité sociale d'outre-mer. avis_082_1989 ...

  Anonymous - 20 February 2013

 10. Projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 décembre 1986 organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef des caisses de compensation pour allocations familia

  083/1989 24-09-1989 Projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 décembre 1986 organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef des caisses ...

  Anonymous - 20 February 2013

Pages