Search results

Search results

 1. Ontwerp van Koninklijk Besluit tot regeling van het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen wat de polders en de wateringen betreft.

  070/1988 21-04-1988 Ontwerp van Koninklijk Besluit tot regeling van het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen wat de polders en de wateringen betreft. advies_070_1988 ...

  Anonymous - 20 February 2013

 2. Ontwerp van Koninklijk Besluit tot regeling van het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen wat de dienst voor studietoelagen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap betreft.

  071/1988 20-07-1988 Ontwerp van Koninklijk Besluit tot regeling van het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen wat de dienst voor studietoelagen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap betreft. advies ...

  Anonymous - 21 February 2013

 3. Ontwerp van koninklijk besluit waarbij het Rekenhof gemachtigd wordt het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken.

  072/1988 18-08-1988 Ontwerp van koninklijk besluit waarbij het Rekenhof gemachtigd wordt het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken. advies_072_1988 ...

  Anonymous - 21 February 2013

 4. Projet d'arrêté royal réglant l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques en ce qui concerne le Service des Allocations d'études du Ministère de la Communauté flamande.

  071/1988 20-07-1988 Projet d'arrêté royal réglant l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques en ce qui concerne le Service des Allocations d'études du Ministère de la Communauté flamande. avis ...

  Anonymous - 21 February 2013

 5. Projet d'arrêté royal autorisant certains agents du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à utiliser le numéro d'identification dudit registre.

  074/1988 15-12-1988 Projet d'arrêté royal autorisant certains agents du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à utiliser le numéro d'identification ...

  Anonymous - 21 February 2013

 6. Projet d'arrêté royal autorisant la Cour des Comptes à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.

  072/1988 18-08-1988 Projet d'arrêté royal autorisant la Cour des Comptes à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques. avis_072_1988 ...

  Anonymous - 21 February 2013

 7. Projet d'arrêté royal réglant l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques en ce qui concerne les polders et les wateringues.

  070/1988 21-04-1988 Projet d'arrêté royal réglant l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques en ce qui concerne les polders et les wateringues. avis_070_1988 ...

  Anonymous - 22 February 2013

 8. Ontwerp van wet houdende hervorming van de inkomstenbelasting en wijziging van de met het zegel gelijkgestelde taksen (artikel 35: invoering van een fiscaal identificatienummer van de belastingplichtigen).

  073/1988 06-10-1988 Ontwerp van wet houdende hervorming van de inkomstenbelasting en wijziging van de met het zegel gelijkgestelde taksen (artikel 35: invoering van een fiscaal identificatienummer van de belastingplichtigen). advies_073_1988 ...

  Anonymous - 23 February 2013

 9. Ontwerp van koninklijk besluit waarbij aan bepaalde personeelsleden van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Openbaar Ambt toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en machtiging tot het gebruik van het identificatienummer van da

  074/1988 15-12-1988 Ontwerp van koninklijk besluit waarbij aan bepaalde personeelsleden van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Openbaar Ambt toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en machtiging tot het gebruik van het ...

  Anonymous - 23 February 2013

 10. Projet de loi portant réforme de l'impôt sur les revenus et modifications des taxes assimilées au timbre (article 35: création d'un numéro fiscal d'identification des contribuables).

  073/1988 06-10-1988 Projet de loi portant réforme de l'impôt sur les revenus et modifications des taxes assimilées au timbre (article 35: création d'un numéro fiscal d'identification des contribuables). avis_073_1988 ...

  Anonymous - 23 February 2013