Search results

Search results

 1. Projet d'arrêté royal fixant le mode d'identification des bénéficiaires des pensions.

  009/1985 14-01-1985 Projet d'arrêté royal fixant le mode d'identification des bénéficiaires des pensions. avis_009_1985 ...

  Anonymous - 19 February 2013

 2. Projet d'arrêté royal autorisant le directeur du service "Radio-Télévision Redevances" à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.

  011/1985 06-02-1985 Projet d'arrêté royal autorisant le directeur du service "Radio-Télévision Redevances" à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques. avis_011_1985 ...

  Anonymous - 19 February 2013

 3. Projet d'arrêté royal relatif à l'agrément du centre informatique "Office Régional d'Informatique" a.s.b.l., pour l'exécution de tâches auprès du Registre national des personnes physiques.

  023/1985 22-10-1985 Projet d'arrêté royal relatif à l'agrément du centre informatique "Office Régional d'Informatique" a.s.b.l., pour l'exécution de tâches auprès du Registre national des personnes physiques. avis_023_1985 ...

  Anonymous - 19 February 2013

 4. Ontwerp van koninklijk besluit waarbij aan de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen toegang wordt verleend tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en machtiging wordt gegeven om gebruik te maken van hetidentificatienummer.

  021/1985 29-08-1985 Ontwerp van koninklijk besluit waarbij aan de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen toegang wordt verleend tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en machtiging wordt gegeven om gebruik te maken van ...

  Anonymous - 19 February 2013

 5. Projet d'arrêté royal autorisant certains organismes d'intérêt public relevant du Ministère de la Prévoyance sociale à faire usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, pour l'application de la législation relative

  026/1985 22-10-1985 Projet d'arrêté royal autorisant certains organismes d'intérêt public relevant du Ministère de la Prévoyance sociale à faire usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, pour l' ...

  Anonymous - 19 February 2013

 6. Ontwerp van koninklijk besluit waarbij aan sommige instellingen van openbaar nut die ressorteren onder het Ministerie van Sociale Voorzorg machtiging wordt gegeven het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken

  026/1985 22-10-1985 Ontwerp van koninklijk besluit waarbij aan sommige instellingen van openbaar nut die ressorteren onder het Ministerie van Sociale Voorzorg machtiging wordt gegeven het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke ...

  Anonymous - 19 February 2013

 7. Ontwerp van koninklijk besluit waarbij aan de Rijksdienst voor werknemerspensioenen machtiging wordt gegeven het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken.

  028/1985 22-10-1985 Ontwerp van koninklijk besluit waarbij aan de Rijksdienst voor werknemerspensioenen machtiging wordt gegeven het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken. advies_028_1985 ...

  Anonymous - 19 February 2013

 8. Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de erkenning van het informaticacentrum "Centrum voor Informatika Provincies Antwerpen en Limburg" c.v. voor het uitvoeren van opdrachten bij het Rijksregister van de natuurlijke personen.

  020/1985 29-08-1985 Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de erkenning van het informaticacentrum "Centrum voor Informatika Provincies Antwerpen en Limburg" c.v. voor het uitvoeren van opdrachten bij het Rijksregister van de natuurlijke ...

  Anonymous - 19 February 2013

 9. Projet d'arrêté royal portant exécution, en matière d'assurance maladie invalidité, de l'article 5, alinéa 2, et de l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

  038/1985 13-11-1985 Projet d'arrêté royal portant exécution, en matière d'assurance maladie invalidité, de l'article 5, alinéa 2, et de l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes ...

  Anonymous - 19 February 2013

 10. Ontwerp van koninklijk besluit waarbij aan de Rijkskas voor rust- en overlevingspensioenen machtiging wordt gegeven het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken.

  025/1985 22-10-1985 Ontwerp van koninklijk besluit waarbij aan de Rijkskas voor rust- en overlevingspensioenen machtiging wordt gegeven het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken. advies_025_1985 ...

  Anonymous - 19 February 2013

Pages