Search results

Search results

 1. RSS

  Algemeen Nieuws Evenementen ...

  admin - 06 March 2012

 2. RSS

  All News Events ...

  admin - 06 March 2012

 3. RSS

  Commun Nouveau Evénements ...

  admin - 06 March 2012

 4. RSS

  All News Events ...

  admin - 06 March 2012

 5. Wat zijn persoonsgegevens?

  Met persoonsgegevens bedoelen we onder meer: de naam van een persoon, een foto, een telefoonnummer (zelfs een telefoonnummer op het werk), een code, een bankrekeningnummer, een e-mailadres, een vingerafdruk, …  ...

  Cindy De Greef - 12 June 2014

 6. Waarom een Privacycommissie?

  We beseffen het niet altijd even goed, maar verwerkingen van persoonsgegevens spelen een grote rol in ons dagelijks leven. Hebt u soms enig idee hoeveel getrouwheidskaarten u heeft en welke persoonsgegevens er op een klantenkaart of op een tankkaart staan ...

  Eva Wiertz - 24 January 2013

 7. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking?

    De verantwoordelijke voor de verwerking  is ook de belangrijkste gesprekspartner voor u als betrokken persoon maar ook voor de instanties die hem moeten controleren. Hij is tevens de persoon die de doelstellingen en de middelen voor de ...

  Cindy De Greef - 11 June 2013

 8. Gevoelige gegevens

  De Privacywet regelt de registratie en het gebruik van die gevoelige gegevens heel strikt. Zo is het in beginsel verboden de reeds vermelde gevoelige gegevens te verzamelen, te registreren of te vragen ze mee te delen. Hierop bestaan evenwel enkele ...

  Cindy De Greef - 04 July 2012

 9. Gegevensdoorgifte naar een EU-lidstaat

  Uw persoonsgegevens kunnen vrij circuleren vanuit België en binnen de Europese Unie zolang de algemene principes van de Belgische Privacywet worden nageleefd. Door Europese Richtlijn 95/46/EG LINK hanteren de lidstaten immers hetzelfde beschermingsniveau ...

  Cindy De Greef - 20 March 2012

 10. Wat is een gegevensverwerking?

  Enkele voorbeelden: een winkel die een klant vraagt een antwoordstrookje in te vullen, verwerkt gegevens; een hotel dat de mogelijkheid biedt online te reserveren verwerkt eveneens gegevens wanneer het daarvoor de naam van de gast(en), verblijfsdata en ...

  Cindy De Greef - 23 July 2012

Pages