Beslissingen

Zoeken in publicaties

Recente publicaties

Document

Beslissing nr. 04/2021 van 8 april 2021

2021
Beslissing tot goedkeuring van de ontwerp-gedragscode van de Nationale Kamer van notarissen van 28 januari 2021 houdende verduidelijking van bepaalde modaliteiten met betrekking …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 142/2021 van 10 september 2021

2021
Advies m.b.t. een voorontwerp van wet houdende diverse fiscale bepalingen – artikelen A3, A4, B1 en C3
Categorie : Publicaties