In de kijker

 • Wetswijziging inzake het consumentenkrediet

  Sinds 1 april 2015 kan elke persoon van wie kredietovereenkomsten opgenomen zijn in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren, opgericht in de schoot van de Nationale Bank van België, zich rechtstreeks wenden tot de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel) om desgevallend de verbetering te bekomen van foutief opgenomen gegevens.

 • Aanbeveling voor de gemeenten en lokale besturen met betrekking tot hun toegang tot het Rijksregister

  De gemeenten en lokale besturen dienen voor de uitvoering van hun opdrachten ontegensprekelijk te beschikken over gegevens uit het Rijksregister en deze te verwerken. Om die reden heeft het Sectoraal comité van het Rijksregister een aanbeveling uitgebracht die de grote beginselen opsomt die voortdurend als leidraad moeten fungeren voor de gemeenten bij iedere verwerking van Rijksregistergegevens.

 • Maatregelen tegen POODLE-attack

  Om onze servers tegen een zogenaamde POODLE-attack te beschermen, werden een aantal extra beveiligingsmaatregelen getroffen. Dit impliceert dat verouderde webbrowsers (zoals Internet Explorer 6) of webbrowsers die niet gebruik maken van meer recente beveiligingsprotocollen niet langer ondersteund worden door onze servers. Dit kan problemen geven voor gebruikers van het e-Loket en e-Forms.

 • Aanbeveling betreffende de na te leven veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van gegevenslekken

  Voorkomen is beter dan genezen, daarom heeft de Privacycommissie een aanbeveling uit eigen beweging uitgebracht.

 • De "bel-me-niet-meer"-lijst

  Geen telefoontjes met reclame meer? Inschrijven op de nieuwe bel-me-niet-meer-lijst is de boodschap!