In de kijker

 • Europese Cyber Security maand

  De Europese Cyber Security maand is een initiatief van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging, de ENISA (European Union Agency for Network and Information Security). De Privacycommissie, als lid van de Cyber Security Coalition, heeft hieraan willen deelnemen.

 • Facebook social plug-ins: aanbevelingen voor internetgebruikers en eigenaars van websites

  In haar aanbeveling omtrent Facebook van 13 mei 2015 richt de Privacycommissie zich tot drie betrokken partijen: Facebook, eigenaars van websites en internetgebruikers. Op deze pagina vindt u de aanbevelingen over social plug-ins voor internetgebruikers en website-uitbaters.

 • Wetswijziging inzake het consumentenkrediet

  Sinds 1 april 2015 kan elke persoon van wie kredietovereenkomsten opgenomen zijn in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren, opgericht in de schoot van de Nationale Bank van België, zich rechtstreeks wenden tot de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel) om desgevallend de verbetering te bekomen van foutief opgenomen gegevens.

 • Aanbeveling voor de gemeenten en lokale besturen met betrekking tot hun toegang tot het Rijksregister

  De gemeenten en lokale besturen dienen voor de uitvoering van hun opdrachten ontegensprekelijk te beschikken over gegevens uit het Rijksregister en deze te verwerken. Om die reden heeft het Sectoraal comité van het Rijksregister een aanbeveling uitgebracht die de grote beginselen opsomt die voortdurend als leidraad moeten fungeren voor de gemeenten bij iedere verwerking van Rijksregistergegevens.

 • Maatregelen tegen POODLE-attack

  Om onze servers tegen een zogenaamde POODLE-attack te beschermen, werden een aantal extra beveiligingsmaatregelen getroffen. Dit impliceert dat verouderde webbrowsers (zoals Internet Explorer 6) of webbrowsers die niet gebruik maken van meer recente beveiligingsprotocollen niet langer ondersteund worden door onze servers. Dit kan problemen geven voor gebruikers van het e-Loket en e-Forms.